google.com, pub-7197687656137963, DIRECT, f08c47fec0942fa0
banner610
banner805
Malumunuz bir seçimleri de geride bıraktık.
Peki yeni seçilen siyasiler (Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri) dürüstlüklerine güvenen her siyasi dürüstçe mal beyanında bulunması gerekir. Dürüst olmayan zaten çalmaya-çırpmaya devam edecektir.

Dedik ya; DÜRÜST OLMAK ERDEMDİR..
Bize de ERDEMLİ siyasetçiler gerekiyor.
Tıpkı dünya ülkelerinde olduğu gibi…
Var mı aramızda DÜRÜST SİYASETÇİ?

Dünya siyaset tarihinde yolsuzluklarıyla çalıp çırptıklarını kendi mal varlığına ekleyip, devlete beyan eden siyasetçi görülmüş müdür?
Görülmemiştir.
Örneği de yoktur.
Çünkü, hiçbir siyasetçi çalıp çırptıklarını kendisinin üzerine yapacak kadar geri zekalı değildir, minareyi çalan kılıfına uydurur.

Mesela, deveyi hamuduyla götürdüğünden emin olduğunuz siyasetçinin mal beyanına bakın! 10 sene önce neyse, gene odur.  Sırf bileğine taktığı kol saati bile 200 bin eurodur, eşinin koluna taktığı çantası bile 50 bin eurodur ama, hem bunlar mal beyanında yeralmaz, hem de mal varlığının hiç artmadığı görülür.

1990 yılında çıkarılan "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" gereğince sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yaklaşık 10 milyon kişi mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 71 inci maddesinde; kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceği, yasama ve yürütme organlarında görev alanların bundan istisna edilemeyeceği belirtilmiştir.

Mal bildirimi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 'Ödevler ve Sorumluluklar' başlıklı 2 nci bölümünün 14 üncü maddesinde; "Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler" şeklinde düzenlenerek, devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Ayrıca, mal bildiriminde bulunulması yükümlülüğü, mezkur Kanunun 125/D-j fıkrasında; "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" denilerek kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında sayılarak, bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

19/04/1990 tarihli ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele için, Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmaları, bildirimlerin yenilenmesi, mal edinmelerinin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümler düzenlenmiştir.
Mezkur Kanunun uygulanmasını göstermek amacıyla da “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

KİMLER NEREYE BİLDİRECEK?
Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar, 3628 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve ilgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, mal bildirimin verileceği merciler ise mezkur Kanunun 8 inci maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. Buna göre; 
Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)
* TBMM Üyeleri (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına)
* Bakanlar Kurulu Üyeleri (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına)
* Belediye Başkanları (İçişleri Bakanlığına)
* Belediye Meclis Üyeleri (İlgili Belediye Başkanlıklarına)
* İl Genel Meclis Üyeleri (İlgili Valiliklere)

CEZAİ HÜKÜMLER
3628 Sayılı Kanunun 3 üncü bölümünde; görevlilerin, mal bildirimi ile ilgili olarak düzenlenen hükümlere aykırı davranıldığının tespiti halinde uygulanacak cezai hükümlere yer verilmiştir. 

Mezkur Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca; mal bildiriminin muhtevası hakkında açıklama yapan veya bilgi verenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu kişiler, cezalandırıldıkları süre kadar kamu hizmetlerinden yasaklanırlar.

Mezkur Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. Bu kişiler, müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanır.

Ayrıca, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 4’ncü maddesinde (Kanunun bağlayıcılığı) Ceza kanunlarını bilmemenin mazeret sayılmayacağı da hüküm altına alınmıştır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner782

banner811