türk haberler
NET TAMİR
Adana
DOLAR33.1952
EURO36.0226
ALTIN2550.9
Bil Bakalım

Bil Bakalım

Mail: [email protected]

​Masonik Yapıdaki Rotary Ve Loins Kulüpleri Gerçeği

Biraderler (Masonlar) arası diyalogu ve dayanışmayı arttırıp, ticari, siyasal ve sosyal alanlarda etkinliğin arttırılması için, 33. derecedeki saygın bir masonunun isteği üzerine 23 Şubat 1905 günü ABD de avukat Paul Harris, kömür tüccarı Silvestre Schiele, maden mühendisi Gustav Loehr, tüccar terzi Hiram Shorey tarafından kurulmuştur.

Gustav Loehr’in Mason Locası üyelik bilgisi; http://freemasonry.bcy.ca/biography/loehr_g/loehr_g.html

Rotary Kulüp kurucu üyeleri ilk toplantılarını, sırayla birbirlerinin evlerinde ve bürolarında bir araya gelerek yapmışlardır. Bu nedenle kulübe dönüşlü manasına gelen ROTARY adının verildiği bilinmektedir.

Çok hızlı yayılma gösteren Rotary Kulüp’ün şube sayısı 1910′da 16 olmuş. Bu şubeler Amerikan Ulusal Rotary Birliğini meydana getirmiştir. 1912′de Kanada, İngiltere ve İrlanda’da açılan şubeleriyle kulüp milletlerarası bir hal almış ardından Belçika, Hollanda, Fransa’da şubeler açılmış ve bütün dünyaya yayılmış 1922′de ise Rotary International adını almış.

Rotary örgütlerinin yapısı incelendiğinde 'Ulusal eşitlik savunuculuğu'nun lafta kaldığı, kontrolün daima güçlülerde olduğu görülür. Türkiye Rotaryenleri ABD ve Avrupa'da ki yapıların sözünden çıkmayarak, bu yapılara olabildiğince hoş görünme çabasındadırlar.

Rotary, Masonlukla bir alakası olmadığını iddia etseler de Masonik yapılanmanın dünya çapında en güçlülerinden birisidir. Rotary'nin üyeleri genellikle iş çevrelerinden olmakla birlikte, siyaset, eğitim ve basın alanlarından da çok sayıda üyeyi bünyesinde barındırır.

Temel felsefesi biraderler arası fikirsel, sosyal ve ticari ilişkileri geliştirmek, locaların dışındaki sosyal ve siyasi hayatta dayanışmayı sağlamak ve mason olmayan üyelerini Mason hedef ve amaçları doğrultusunda yönlendirmek ve uygun görülen üyelerini localara kabul etmektir. Yani Rotary Kulüpleri Mason localarının bir alt basamağıdır.

Ülkemizde 1956 da kurulmuş olan bu yapılanma, eğitim (üniversiteler ağırlıklı) ve siyasi hayatta aktif birçok kişiyi bünyesinde barındırır. Aynı zamanda ilk Rotary kulübünde kabul edilmiş, her iş ve meslekten bir faal üye bulundurma kararı gereği farklı meslek dallarından üyeleri mevcuttur. Farklı mesleklerden üye bulundurma kararı üyeler arası rekabetin önlenmesi ve dayanışmanın daha da kuvvetlenmesi içindir. Üyeler siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomik ve sosyal alanlarda etkin ve para kaynaklarının başındaki kişilerden özenle seçilir ve davet edilir.

Türkiye’deki Mason Locaları, Rotary ve Lions kulüplerinin etkinlikleri, projeleri, yaptığı/yaptırdığı hizmetler ise Soros ve Avrupa birliği hibe ve fonları tarafından finanse edilmektedir.

TOPLUMDA SINIFÇILIĞA NEDEN OLUYORLAR

Rotary teşkilatının yapısı incelendiğinde 'Ulusal eşitlik savunuculuğunun' lafta kaldığı, kontrolün daima güçlülerde olduğu, toplumda kendilerince sınıf atlamak isteyen üyelerin sürekli olarak elitist tavır takınma çabasında, eyleminde ve davranışında olduğu bilinmektedir.

Rotary ve Lions gibi Masonik kulüpler dolaylı yollardan bir toplumu yönlendirmenin yolunu kilit kişileri kontrol altına alma olarak görür ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yaparlar. Bu tarz Masonik yapıların içerisinde asla normal bir ilkokul öğretmenini, alt kademeden bir devlet memurunu, ya da fabrika işçisini üye olarak göremezsiniz. Olan az sayıda istisna ise ya aileden ya da bir özelliğinden dolayı başarısı ile toplumda öne çıkmasında dolayı davet usulü içlerine aldıkları kişilerdir.

TÜRKİYEDE BU MASONİK YAPILAR NASIL ZEMİN BULUYOR?

Bu durum Türkiye'de hatırı sayılır bir aristokrasi sınıfının olmaması sebebiyle burjuva sınıfının aristokrasiye öykünmesi hikayesi olarak tanımlanabilir.

Bu öykünme ve özenti, elitist tavır çabaları ile toplumda sınıf atlama hırsı birleştiğinde göstermelik sosyalleşmeler ve iç çekişmelere de neden olmaktadır. Bu sosyal ve statü çekişmeleri bu tür Masonik yapıdaki kulüplerin devamlılığını sağlaması için bir yarış ve hırs zemini hazırlayarak daha çok çalışma ve kulübe hizmet etme yarışı doğurmaktadır.

Masonik yapılanmaların tamamında görülen bu güç-iktidar ilişkilerinin oluşturduğu bu sosyalleşme çabası, şu an yürürlükte olan yasalara göre illegal bir iş yapmayan, ancak Türklük veya İslamiyet adına hiçbir hizmeti olmayan uluslararası bağlantılı örgütlerler yaratmaktadır.

Mason Locaları ve bağlı yapılar kökleri dışarda olan, Yahudiler ve İsrail devletinin çıkarları için çalışan gizemli ve karanlık örgütlerdir.

LİONS KULÜPLERİ DE ROTARY GİBİ MASONİK BİR YAPILANMA ÜRÜNÜDÜR

Kuruluş ve çalışma şekilleri bakımından bazı farklılıklar olmakla beraber,  Rotary kulüpleriyle aynı gayelere hizmet eden Lions kulüpleri de masonluğu yayabilmek, mason olmayanları ve yeterli vasıflara sahip olmayanları da masonluk yararına kullanabilmeyi amaçlar. İnsanlara hoş görülen bazı fikirlerin ve çalışmaların arkasına gizlenerek milletlerin sahip oldukları milli ve manevi değerleri yok etmeye ve ülkelerin idari,  askeri, siyasi ve ekonomik gelişmelerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar.

Lions kulüpleri de Rotary gibi mason yetiştirme merkezleridir.

TSK MASONİK YAPILAR OLAN MASON LOCALARI; ROTARY VE LİONS KULÜPLERİNE ÜYE PERSONELİNİ UYARMIŞTI

Genelkurmay Başkanlığı, imza karşılığı tebliğ edilmek üzere yayınladığı emirde; İç Hizmet Kanunu’na göre subayların mason derneklerine, Lions ve Rotary kulüplerine üye olmasının yasak olduğunu hatırlatmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın 8 Nisan 2002 tarihli emrinde; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu’na göre yasak olmasına rağmen bazı personelin bu tür masonik dernek ve yapılara üye olduklarının tespit edildiğine dikkat çekilmiş, emirde 'TSK İç Hizmet Yönetmeliği’ne göre bazı ordu mensuplarının geçmiş yıllarda üye olamayacakları bazı dernek, vakıf, sendika vb. kuruluşlara üye oldukları tespit edilmiştir' ibaresi kullanılmıştı.

Genelkurmay emrinde, emrin tebliğ işlemlerinin imza karşılığı yapılması da istenmiş, bu emir o dönem TSK’nın bilinen bir yasağı yeniden tebliğ ederek personeline hatırlatması anlamına geldiği yorumlarına neden olmuştu.

Emrin aksine hareket eden subaylar hakkında ise, TSK İç Hizmet Kanunu ve disiplin mahkemeleri esaslarına göre yasal işlem yapılması gerektiği vurgulanmıştı. Bilindiği üzere TSK’da subay ve astsubayların, mason derneklerinin dışında da bazı vakıf, dernek ve kulüplere üye olması yasak.

VATİKAN’DA MASONİK YAPIDAKİ ROTARY KULÜBÜNÜ DÜŞMAN İLAN ETMİŞ

Vatikan, 11 Ocak 1951’de yayınladığı bir kararname ile Katolik ruhban sınıfının Rotary’e üye olmalarını yasaklamıştı.

Vatikan'daki Papalık makamı yayınladığı kararnamede rahiplerin Rotary'e mensup/üye olmaları veya toplantılarına katılmaları açıkça yasaklanmıştı. Vatikan yasaklama gerekçesi olarak Rotary International yapılanmasının 'gizlilik içerisinde baştan çıkartıcı ve şüphe uyandırıcı organizasyonlar' olduğunu açıklamıştı.

1929'da da İspanya Katolik piskoposları İspanyol Katoliklerine Rotary International'ın 'laiklik ve dini kayıtsızlıktan ibaret olmadıklarını' söylemişti.

ÜST DÜZEY ROTARYENLER MASON SEMBOLÜ İÇEREN FARKLI BİR ROZET TAKIYOR

Dünyada tüm Rotary Kulüplerinin bağlı olduğu Rotary International’in üst düzel yöneticileri içerisinde masonik sembol içeren farklı bir rozet takıyorlar.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar